Codenames

Codenames je igra skrivenih asocijacija koja je bila ubedljivo najigranija i najprodavanija igra u 2016. godini po statistikama sajta boardgamegeek.com. Kako je u pitanju igra asocijacija koja dolazi sa karticama predefinisanih reči, nepoznavanje engleskog jezika je moglo da predstavlja barijeru za igranje. Upravo zbog toga, Codenames je zvanično preveden na više od 30 jezika (sada i na srpskom!) i prodat je u više od milion primeraka. I pored toga što su mnogi pokušali da iskopiraju formulu igre (ili ponekad samo iskloniraju), originalni Codenames ostaje neprikosnoven po zabavi, elegantnom dizajnu, jednostavnosti.

Codenames je timska igra u kojoj se dva glavna špijuna trude da članovima svojih timova uz pomoć asocijacije koja je u formi jedne reči objasne pozicije njihovih agenata na tabli. Prvi tim koji pogodi pozicije svih svojih agenata (pogodi sve zadate reči) je pobednik.